Školení instruktorů fitness

Průběh a zaměření školení:

Naše školení je zaměřeno především na zdravotní aspekty cvičení ve fitness a je pořádáno formou šesti konzultací, které probíhají online, v učebně, posilovně a tělocvičně. Mezi jednotlivými konzultacemi je dostatečný časový prostor pro vstřebání přednesené látky.

Místo konání:

Praha 4 - Chodov / online

Termíny:

Školení plánujeme předběžně na podzim 2023. Máte-li zájem školení absolvovat, napište nám prosím na skoleni@tonus.cz, ozveme se Vám.

Co se v kurzu naučíte

Jak správně a zdravě cvičit v posilovně, s vlastním tělem a moderními pomůckami (TRX, bossu apod.), seznámíte se též se základy racionální výživy. Poznatky poté můžete uplatnit při vlastní cvičební praxi a nebo jako profesionální instruktoři fitness. Výuka probíhá v kolektivu, aby se posluchači naučili od prvního dne manuální práci, kterou trenér při nastavení správné kloubní konfigurace potřebuje umět. Výhoda práce v kolektivu oproti individuální výuce je také možnost vyzkoušet si různé typy a úroveň cvičenců.
více o obsahu

Praxe

Praxe v posilovně, ale také v méně vybavené tělocvičně a základy domácího cvičení. Nácvik, vysvětlení podstaty cviků, správného provedení a způsobu, jak je naučit klienta. Hlavní chyby při cvičení. Použití adekvátního odporu u začátečníka a pokročilého.

Vlastní praxe účastníka školení je nenahraditelná: proto v době školení je nutné si zajistit vstup do posilovny a tělocvičny a několikrát týdně (nejlépe denně, byť by to bylo "jenom" doma) cvičit a co nejdříve začít pracovat s klientem (kamarádem, příbuzným atd...).

Nejlépe se naučíte, budete-li cviky vysvětlovat ostatním.

Z čeho vycházíme

Původní spíše sportovní zaměření bylo po čase rozšířeno o zdravotní aspekty cvičení, a to jednak s ohledem na měnící se potřeby společnosti (rozvoj bolesti zad u sedavých zaměstnání, přibývání pohybových problémů u sportovců….), jednak s ohledem na možnost využít poznatky z fyzioterapie (viz Podrobný profil školitele). Velkou úlohu jakéhosi arbitra správného provedení cviků spatřujeme ve vývojové kineziologii. V posledních 6 - 8 letech vycházíme také z nastavení kloubů při tai ji a qi gongu v rámci preventivních postupů tradiční čínské medicíny.

Podmínky přijetí:

Zájemce má být starší 20 let, předpokládá se zájem o cvičení, praxe v posilovně je vítána.

Získaná kvalifikace:

Absolvent školení získá Osvědčení instruktora fitness,, na jehož základě může pracovat jako kondiční a personální trenér, poradce v oblasti posilování, výživy atd. Naše školicí zařízení má akreditaci MŠMT ČR, naše Osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" – Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané.

Cena školení:

12 000,- Kč
Cena zahrnuje výukové materiály, zkoušku, vystavení licence atd.
V ceně nejsou zahrnuty naše učebnice, které je možné koupit první den školení (příp. po dohodě i v průběhu školení).

Garant školení:

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

mistr Evropy v kulturistice, zakladatel specializace fitness na FTVS UK, kde přednášel 25 let; nyní pracuje jako fyzioterapeut v soukromé klinice a v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
podrobnější profil