Školení instruktorů fitness

Průběh školení:

Kurz akreditovaný MŠMT je pořádán formou pěti víkendových konzultací, které probíhají v učebně, posilovně a tělocvičně. Mezi jednotlivými konzultacemi je dostatečný časový prostor pro vstřebání přednesené látky. Zpočátku je nutné věnovat dostatek času studiu anatomie, později též fyziologie a metodiky.

Místo konání:

Praha 4 - Chodov

Termíny:

Vzhledem k aktuální situaci se školení, plánované na první polovinu roku 2021, ruší.
Další běh školení zatím neplánujeme, jakmile se situace změní, budeme vás informovat. Děkujeme za pochopení.

Co se v kurzu naučíte

Jak správně a zdravě cvičit v posilovně, s vlastním tělem a moderními pomůckami (TRX, bossu apod.), seznámíte se též se základy racionální výživy. Poznatky poté můžete uplatnit při vlastní cvičební praxi a nebo jako profesionální instruktoři fitness. Výuka probíhá v kolektivu, aby se posluchači naučili od prvního dne manuální práci, kterou trenér při nastavení správné kloubní konfigurace potřebuje umět. Výhoda práce v kolektivu oproti individuální výuce je také možnost vyzkoušet si různé typy a úroveň cvičenců. Mezi přednášejícími najdete odborníky např. z 2LF UK, IKEM, FTVS apod.

Z čeho vycházíme

Původní spíše sportovní zaměření bylo po čase rozšířeno o zdravotní aspekty cvičení, a to jednak s ohledem na měnící se potřeby společnosti (rozvoj bolesti zad u sedavých zaměstnání, přibývání pohybových problémů u sportovců….), jednak s ohledem na možnost využít poznatky z fyzioterapie (viz Podrobný profil školitele). Velkou úlohu jakéhosi arbitra správného provedení cviků spatřujeme ve vývojové kineziologii. V posledních 6 - 8 letech vycházíme také z nastavení kloubů při tai ji a qi gongu v rámci preventivních postupů tradiční čínské medicíny.

Časový harmonogram:

První čtyři konzultace probíhají vždy od pátku do neděle. V pátek začínáme od 10.00 hodin, v ostatní dny v 9.00 hodin, končíme vždy kolem 18.00 hodin, pouze v neděli je konec v 16.00 hodin. Poslední pátá konzultace ve formě praktického semináře probíhá od soboty do neděle, oba dny od 9.00 do 17.00 hodin. Mezi jednotlivými konzultacemi ("prodlouženými víkendy") je dostatečný časový prostor pro vstřebání přednesené látky. Hlavně po prvních dvou konzultacích je nutné věnovat se studiu anatomie, po dalších fyziologie a metodiky. Nedoporučujeme dávat si do plánu na uvedené měsíce další časově náročné činnosti.

Tématické okruhy:

Anatomie, diagnostika pohybového aparátu, zdravověda, první pomoc, technika strečinku a posilování, metodika tréninku, kulturistika, zdravotní cvičení, základ "školy zad", výživa (racionální, sportovní, výživové doplňky), provoz fitness, aj.

Podmínky přijetí:

Zájemce má být starší 20 let, předpokládá se zájem o cvičení, praxe v posilovně je vítána.

Získaná kvalifikace:

Absolvent školení získá Osvědčení instruktora fitness,, na jehož základě může pracovat jako kondiční a personální trenér, poradce v oblasti posilování, výživy atd. Naše školicí zařízení má akreditaci MŠMT ČR, naše Osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" – Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané.

Cena školení:

11 500,- Kč
Cena zahrnuje výukové materiály, zkoušku, vystavení licence atd.
V ceně nejsou zahrnuty naše učebnice, které je možné koupit první den školení (příp. po dohodě i v průběhu školení).

Garant školení:

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

mistr Evropy v kulturistice, zakladatel specializace fitness na FTVS UK, kde přednášel 25 let; nyní pracuje jako fyzioterapeut na Klinice čínské medicíny – Inspirita a v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
podrobnější profil