Školení instruktorů fitness

Průběh a zaměření školení:

Naše školení je zaměřeno především na zdravotní aspekty cvičení ve fitness a je pořádáno formou konzultací, které probíhají online, v učebně, posilovně a tělocvičně. Mezi jednotlivými konzultacemi je dostatečný časový prostor pro vstřebání přednesené látky.

Termíny:

Školení proběhne od října 2023 do března 2024 formou následujících konzultací:

Zkoušky proběhnou v sobotu 2. 3. 2024.

Časový rozpis a místo konání:

Soboty: od 10:00 hod do 18:00 hodin
Neděle: od 9:00 hod do 15:00 hodin
Středy: od 16.00 do 19.00 hodin

Víkendová výuka probíhá v rehabilitační posilovně na Praze 5 (Košíře) nebo ve fitness centru Chrpa na Praze 4.

Výuka ve středu probíhá online (pomocí programu Zoom).

K obsahu našeho školení

Instruktory fitness školíme 32 let. První etapa (od roku 1991) byla zaměřená na Tvarování těla. Obsah je popsán ve stejnojmenné publikaci, jejíž první vydání vyšlo v r. 1999. Přibližně od roku 2000 jsme se stále více inspirovali studiem a praxí rehabilitace a směřovali ke zdravotnímu pojetí fitness. To je vysvětleno v Posilování kloubní kondice, které vyšlo v r. 2014.

V současné době se snažíme, aby instruktor fitness byl schopen nejen řešit „tvarování těla“ a „posilování kloubní kondice“ ale aby dokázal realizovat individuální přístup. To vyžaduje rozšíření vědomostí o fungování hybného systému (anatomie, kineziologie), jeho reakce na zátěž (metodika, fyziologie) a řešení poruch hybného systému (např. přetížení).

Tím se přibližujeme pojetí, které zahrnuje název “pohybový terapeut” a věnujeme se směru “hybné poruchy řešitelé cvičením”. Také je nutné zabývat se obory z oblastí psychologie a didaktiky.

Některé předměty zajišťují externí přednášející: psychologii, fyziologii, první pomoc, bezpečnost práce a nové trendy ve fitness.

Vedle vědomostí rozšiřujeme také zvládnutí dovedností. Sem zahrnujeme manuální práci při nácviku nových cviků, ale také palpaci při diagnostice hybného systému. Proto doporučujeme nejen se denně učit doma, ale co nejdříve navštěvovat fitness s cílem získat vlastní instruktorskou praxi.

Školení je náročné také proto, že jeho cílem je nejen zisk vědomostí a dovedností, ale také zvýšení úrovně odborného uvažování. Lakonicky řečeno: umět nejen to, jak cvičit, ale vědět proč tak cvičit a jak toto cvičení naučit. Nestačí tedy mít zásobník cviků, které se obvykle používají, ale také dokázat zhodnotit i ostatní a vytvořit postupy individuální. Dostáváme se tak „za hranice“ obou výše uvedených publikací, které jsou základními skripty pro výuky. Účastníci je obdrží při nástupu jako základ, který bude při výuce rozšiřován o další poznatky a zkušenosti.

V termínu školení (říjen 2023 – březen 2024) doporučujeme nedávat si ostatní náročné úkoly a vyhradit si denně čas na učení a praxi. Nejlepší cesta, jak se naučit, je učit. Proto co nejdříve začněte někoho učit cvičit.

Podmínky přijetí:

Zájemce má být starší 20 let, předpokládá se zájem o cvičení, praxe v posilovně je vítána.

Získaná kvalifikace:

Absolvent školení získá Osvědčení instruktora fitness, na jehož základě může pracovat jako kondiční a personální trenér, poradce v oblasti posilování, výživy atd. Naše školicí zařízení má akreditaci MŠMT ČR, naše Osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" – Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané.

Cena školení:

13 400,- Kč
Cena zahrnuje publikace, výukové materiály, zkoušku, vystavení licence atd.

Přihlášení na školení:

Aktuální běh školení je již obsazen. Máte-li zájem absolvovat další běh školení, prosím napište nám email na skoleni@tonus.cz

Garant školení:

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

mistr Evropy v kulturistice, zakladatel specializace fitness na FTVS UK, kde přednášel 25 let; nyní pracuje jako fyzioterapeut v soukromé klinice a v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
podrobnější profil