PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

Petr Tlapák se cca 40 let zabývá hybným systémem, nyní hlavně zdravotním cvičením a manuální terapií. Nejprve jako učitel zdravotní tělesné výchovy a výzkumný pracovník na FTVS UK, pak jako fyzioterapeut. Přibližně 20 let cvičí a 10 let vede tai-ji. Po vystudování oboru fyzioterapie začal používat manuální terapii, tzn. klasické měkké techniky a mobilizace (dle L. Mojžíšové, prof. K. Lewita). Používá Terapie bazálními programy dle J. Čápové a metodu DNS dle P. Koláře (dynamická neuromuskulární stabilizace). V poslední době se k uvedeným metodám začíná (velice zvolna a opatrně) řadit i práce s fasciemi, např. viscerální terapie (dle Mgr. P. Bitnara, a VM dle Barrala). Metodu centračně stabilizačního posilování začal používat v roce 2003 na RK Malvazinky, v letech 2004 – 2012 ve FN Motol a nyní v soukromé fyzioterapeutické praxi. Její podstata je zpracována v publikaci Posilování kloubní kondice.  

Vzdělání

Praxe

Praxe učitele na VŠ: celkem 35let

FTVS UK Praha, TUL Liberec, 2. LF UK Praha, UJEP Ústí nad Labem

Ostatní praxe

Konstruktér chemických a potravinářských strojů (Chepos, Děčín), trenér gymnastiky, metodiky tělovýchovné jednoty, metodik pro koordinaci výzkumu ČSTV, Výzkumný pracovník: Výzkumný ústav tělovýchovný při FTVS UK - laboratoř motoriky (obor biomechanika), laboratoř modelování tréninku (vedoucí laboratoře silového tréninku)

Praxe na rehabilitačních klinikách a ambulancích (jako fyzioterapeut) 13 let

Rehabilitační klinika Malvazinky (2003 - 2004)
Klinika rehabilitace a TV lék.  FN Motol (2005 - 2012)
NZZ Rehaton 2013 – 2015
NZZ Inspirita 2015 – dosud

Absolvované kurzy:

Působení v zahraničí:

Některé publikace a výstupy