MUDr. Radovan Hudák

Své dětství jsem zasvětil kolektivním sportům a posilování. Několik let jsem hrával basketbal na profesionální úrovni, ale úraz kolena změnil můj životní kurz směrem k medicíně. Láska ke sportu mi zůstala a pozornost se přesunula na obory spojené se stavbou lidského těla a pohybem, jako je anatomie, kineziologie a ortopedie. Anatomii jsem začal učit na lékařské fakultě ve 3. ročníku a již během studia jsem se snažil předávat studentům znalosti hravou a srozumitelnou formou. Moje snaha vyústila v tvorbu revoluční učebnice Memorix anatomie, kterou si již za první půlrok koupilo více než 2 000 mediků a lékařů. V současnosti tvořím další odborné knihy (Memorix of anatomy, Memorix histologie), učím anatomii mediky a fyzioterapeuty na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a pracuji na vědeckých projektech v rámci mého PhD studia na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol. Posilování je jedním z mých velkých koníčků, ale také je mým výborným pomocníkem při léčbě a prevenci řady zdravotních obtíží jak u pacientů, tak u zbytku "zdravé" populace.