Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

Zabývá se fyziologií a patofyziologií tělesné zátěže, učí na 2.LF UK tělovýchovné lékařství , fyziologii a předmět Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním. Specializuje se na pohybový režim pacioentů po operacích vrozených srdečních vad a pacientů po léčbě dětských nádorových onemocnění.