PhDr. Jaroslav Krištofič

Odborný asistent FTVS UK na katedře gymnastiky se zaměřením na oblast základní a sportovní gymnastiky. V rámci přípravy studentů na trenérskou profesi je garantem předmětů Specializace gymnastických sportů a Fitness. S tím je spojena i přednášková, publikační a konzultační činnost na FTVS i mimo fakultu. Ta se soustřeďuje na využití gymnastických prostředků v rámci kultivace pohybových funkcí člověka jak obecně, tak s ohledem na specifika jednotlivých sportovních odvětví. Součástí toho je i zapojení do výzkumných projektů jak v rámci fakulty, tak mimo ni.

Nejvýznamnější publikace: