Fitness Institut TONUS - Dr. Petr Tlapák

Fitness Institut TONUS organizuje školení instruktorů fitness akreditované MŠMT ČR. Hlavní důraz je kladen na zdravotní aspekty cvičení. Od svého vzniku v roce 1991 vyškolil již přes 2 tisíce instruktorů.

Garantem školení je PaedDr. Petr Tlapák, CSc., mistr Evropy v kulturistice, zakladatel specializace fitness na FTVS UK, kde přednášel 25 let; nyní pracuje jako fyzioterapeut v Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Je autorem mnoha publikací o posilování.


Školení instruktorů fitness

Nejbližší školení proběhne od října 2023 do března 2024.

Posluchači se při výuce naučí, jak správně a zdravě cvičit v posilovně, s vlastním tělem a moderními pomůckami (TRX, bossu apod.).

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení, které ho opravňuje k získání živnostenského listu pro vázanou činnost "instruktor fitness".

Články o posilování

V naší sekci článků naleznete například tipy pro začátečníky, jaké zásady je dobré při cvičení dodržovat a jakým chybám se vyhnout.

Přečíst si můžete i pokyny na posilování konkrétních partií těla.

Publikace

Naše publikace jsou určeny všem zájemcům o cvičení ve fitcentrech i doma, začátečníkům i pokročilým, instruktorům fitness, učitelům tělesné výchovy a trenérům. Naleznete v nich postupy při cvičení doma, ve fitness a posilovnách.