Posilování kloubní kondice (PKK): představení knihy

Od Tvarování těla psaného před více než 15 lety se PKK dostává ještě blíže k pojmu zdraví. I zde najdeme klasické posilovací cviky, dřepy, pozvedy, tlaky či tahy se zátěží, shyby a jejich imitace na kladkách. Rozdíl je v tom, že PKK vychází z nových poznatků o fungování hybného systému, hlavně o stabilizaci kloubů.
Tři první kapitoly tvoří první oddíl knihy, který učí proniknout pod povrch toho „co je očím neviditelné“, podporuje pochopení funkce stabilizačního systému a usnadňuje začátek nácviku „od centra k periférii“.

První kapitola vysvětluje, proč některá cvičení jsou vhodná a jiná kloubům vadí.
Druhá kapitola prakticky vstupuje do Hlubokého Stabilizačního Systému Páteře (HSSP) nácvikem dechové mechaniky, zlepšením činnosti bránice, která je bránou do podvědomé stabilizační motoriky.
Třetí kapitola popisuje nastavení kloubů, tedy „správnou“, „fyziologickou“ či „zdravou“ kloubní konfiguraci a způsob, jak jí dosáhnout.

Druhý oddíl knihy je nejrozsáhlejší. Tvoří zásobník cviků a nácviků podle partií. Zobrazení je vždy doplněno přesným popisem správného provedení a výčtem možných chyb, aby nácvik zvládl i samouk. Zásobník je rozložen do 4 – 7 kapitoly.

Třetí oddíl (kapitoly 8 – 9) by se dal nazvat „cvičení pomocná“. V kapitole 8 jsou to PIR, PIP a strečink. Postizometrická relaxace (PIR) je pomocníkem při odstraňování bolestí, strečink, určený hlavně na vazivovou složku svalstva, je doplněn několika vlastními postřehy. Oba postupy se zaměřují především na svaly s tendencí k hyperaktivitě a zkrácení a tím umožňují lepší práci svalů s tendencí k vypadávání z činnosti a k oslabení.
9.kapitola na první (povrchní) pohled do této knihy nepatří, obsahuje tai ji (qi gong). Kdo si je však vyzkouší v kombinaci s posilováním, zjistí, jak se výborně doplňují. A to při klasickém postupu i při použití jednotlivých prvků (forem) tai ji, které je v naší koncepci poplatné dodržování centračně-stabilizačních zásad.

Kapitoly 10 a 11 tvořící poslední oddíl by měly být pomocníkem při sestavování cvičebních plánů a při opakování nejdůležitějších východisek a cviků. Někdy se říká, že odborník začne listovat knihou od posledních stránek. I to je možné: začít pročítat příklady plánů a souhrn a poté začít soustavnou četbou od začátku knihy.

Jak začít knihu používat?
Je vhodné číst první oddíl a přitom se postupně učit dýchat a nastavovat klouby. Urychlí to zisk dovedností při samotném posilování. Také doplňková cvičení (třetí oddíl) pomohou při vstřebání výuky centračně-stabilizační metodiky. Na některých fotkách, které jsou odlišeny od ostatních zubatým rámečkem, je uvedeno (a v textu popsáno) chybné provedení. Tyto fotky jsou informativní, není vhodné je detailně a dlouho sledovat, abychom si neuložili chyby do paměti. Soustavnou a setrvalou pozornost však vyžaduje cvičení, které jsme nazvali denní hygienou kloubů a mozku. Stačí si vybrat dva nebo tři „domácí úkoly“, několikrát denně si na ně vzpomenout: nastavit lopatky, nadechnout se dolů do břicha či opřít se rukou o stůl popř. záměrně nohou o zem. Všechny tyto „maličkosti“ se spolupodílí na změně neviditelných „stabilizačních programů v mozku“ a viditelných změn používání našeho těla v posilovně i při běžných denních činnostech.

Zpět na informace o knize