Školení instruktorů fitness a trenérů kondiční kulturistiky

Podmínky přijetí:

Zájemce má být starší 20 let, předpokládá se zájem o cvičení, praxe v posilovně je vítána.

Získaná kvalifikace:

Absolvent školení získá Osvědčení instruktora fitness, na jehož základě může pracovat ve fitcentru, wellnesscentru či v posilovně, dále jako kondiční a personální trenér, poradce v oblasti posilování, výživy atd. Naše školicí zařízení má akreditaci MŠMT ČR, naše Osvědčení slouží jako podklad pro vydání Živnostenského listu na vázanou živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" – Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané.

Naše školicí zařízení:

Školení jsme začínali těsně po revoluci. Současně jsme zajišťovali výuku specializace fitness a kulturistiky na FTVS UK a školení trenérů I. třídy v kulturistice. Od doby, kdy to zákon vyžaduje, máme platnou akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na naše první školení jezdili posluchači na FTVS UK. Tehdy „naše“ fakulta sídlila ještě v Tyršově domě. Později jsme kurzy pořádali v současném sídle fakulty ve Vokovicích, ale také např. v Plzni, Nýřanech, Moravské Třebové, Jindřichově Hradci, Nymburce, Chomutově, Poděbradech, Hradci Králové, Liberci. Nyní organizujeme školení v Praze, poněvadž zde pracují naši stěžejní přednášející. Jsou to doc. MUDr. Jiří Radvanský,CSc z 2.LF, RNDr. Pavel Suchánek z IKEM Praha, PhDr. Jaroslav Krištofič z katedry gymnastiky FTVS UK, Saly Losová, DiS, Martin Kubec, MUDr. Simona Němcová, MUDr. Irena Wildmanová, Mgr. Magdaléna Turchichová a další.

A proč jsme vyloženě sportovní zaměření v devadesátých letech rozšířili o pojetí, které lze nazvat „zdravotně orientované fitness“ ? Přinesl to čas a také zájem o stále více uznávaný trend zdravotních aspektů cvičení obecně - všimněte si toho u známých cvičení (dříve jazzgymnastika, kalanetika, kantienika, nyní pilates, power joga...). Nemalou roli v tom také hrály požadavky z praxe – obraceli se na nás stále více sportovci, kteří měli bolesti zad a jiné potíže, které chtěli řešit cvičením. Dalším důvodem naší orientace je jedinečná možnost využít resp. porovnat zkušenosti ze sportu (i vrcholového) a tělovýchovné výuky s postupy ve fyzioterapii. Jedinečná možnost proto, že „posilování pro zdraví“ takové je. Velkou úlohu jakéhosi arbitra správného provedení cviků spatřujeme ve vývojové kineziologii. V posledních 6 - 8 letech vycházíme také z nastavení kloubů při tai ji a qi gongu v rámci preventivních postupů tradiční čínské medicíny.

K těmto praktickým východiskům se snažíme hledat adekvátní vysvětlení z různých oborů (biomechanika, fyziologie, řízení pohybu, psychologie...). Říkáme, že cílem našeho školení je navodit či zlepšit odborné uvažování. V každém ze čtyř prodloužených víkendů je praxe v posilovně i v tělocvičně. Praxe v kolektivu je nutná - frekventanti se musí učit, jak pracovat s mnoha různými lidmi, aby dokázali dobře pracovat s klientem. Občas se některé praktické postupy snažíme vkládat mezi přednášky - chceme poznatky co nejdříve převést do řeči těla. Přispívá to mimo jiné k realizaci našeho motta "praxe je zelený strom života a šedivá jest samotná teorie".

Průběh školení:

Školení je pořádáno formou pěti konzultací. První čtyři konzultace ("prodloužené víkendy" - vždy pátek, sobota a neděle) jsou výukové, probíhají v učebně, posilovně a tělocvičně. Závěrečná pátá konzultace je pořádána formou praktického semináře, na kterém si vyzkoušíte práci instruktora nejen na posluchačích téhož kurzu, ale i na dalších cvičencích.

Časový harmonogram:

První čtyři konzultace probíhají vždy od pátku do neděle (pokaždé celý den). Poslední pátá konzultace ve formě praktického semináře probíhá od pátku do neděle. Mezi jednotlivými konzultacemi ("prodlouženými víkendy") je dostatečný časový prostor pro vstřebání přednesené látky. Hlavně po prvních dvou konzultacích je nutné věnovat se studiu anatomie, po dalších fyziologie a metodiky. Nedoporučujeme dávat si do plánu na uvedené měsíce další časově náročné činnosti.

Tématické okruhy:

Anatomie, diagnostika pohybového aparátu, zdravověda, první pomoc, technika strečinku a posilování, metodika tréninku, kulturistika, zdravotní cvičení, výživa (racionální, sportovní, výživové doplňky), provoz fitness, aj. Fitness Institut Tonus je zaměřen na zdravotní aspekty posilování. Zkušenosti z této oblasti jsou přednášeny nejen v rámci vlastní výuky, ale také na některých vysokých školách (nyní hlavně na 2. LF UK a FZS UJEP Ústí nad Labem).

Místo konání:

Praha

Termíny:

Nejbližší školení bude probíhat od února do května 2019 a je pořádáno formou následujících konzultací:
1) 15. - 17.2.2019
2) 08. - 10.3.2019
3) 05. - 07.4.2019
4) 03. - 05.5.2019
5) 18. - 19.5.2019

Cena školení:

11 500,- Kč
Cena zahrnuje výukové materiály, zkoušku, vystavení licence atd.

V ceně nejsou zahrnuty naše učebnice, které je možné koupit první den školení (příp. po dohodě i v průběhu školení):
 • "Posilování kloubní kondice" (P. Tlapák), která vysvětluje postupy při cvičení doma, ve fitness a posilovnách. Obsahuje více než než 1000 foto cviků a dalších obrázků a schémat, najdete v ní i příklady tréninkových plánů. Od „svalové“ koncepce prezentované v publikaci Tvarování těla se liší především zaměřením na zdraví kloubů. Vychází z existence stabilizačních programů a svalových řetězců.
 • "Tvarování těla pro muže a ženy" (P. Tlapák), obsahující zásobník svalových testů, strečovacích a posilovacích cviků, metodiku rozvoje objemu a síly svalstva, postupy při redukci hmotnosti a tuku, zdravotní cvičení apod.
 • "Anatomie do sportovní kapsy", určena pro základní seznámení se soustavou kosterní a svalovou.

Nejčastější dotazy:


Jak školení probíhá ?

Školení se skládá z pěti prodloužených víkendů:
 • první a druhý je hlavně zaměřen na anatomii a základní otázky centračně-stabilizační metodiky posilování, prakticky na základní posilovací a protahovací cvičení
 • třetí na fyziologii a výživu, prakticky na tvarování těla a silové cviky
 • čtvrtý je zaměřen více zdravotně (i když naše školení je směřování obecně ke zdravotnímu pojetí fitness) a na redukci tuku
 • pátý je praktický seminář, ve kterém si vyzkoušíte "simulaci" práce instruktora fitness (na ostatních posluchačích i dalších cvičencích)

Na co je při školení kladen důraz ?

Naše školení vychází z dlouholeté praxe v oblasti fitness, z níž plyne, že instruktor hlavně musí umět vybrat, ukázat a naučit cviky. K tomu potřebuje odborně uvažovat, což je podmíněno znalostmi pohybového systému. To znamená věnovat pozornost a čas (včetně domácí přípravy) funkční anatomii.

Přihlášení na školení:

Máte-li zájem školení absolvovat, vyplňte prosím přihlášku.

Garant školení:

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

absolvent FTVS UK, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný trenér gymnastiky a kulturistiky, doktor pedagogiky, kandidát pedagogických věd, zakladatel specializace kulturistiky a fitness FTVS UK, zakladatel předmětu "centračně-stabilizační posilování" na FTVS UK, 2. LF UK a UJEP, nyní fyzioterapeut na klinice čínské medicíny Inspirita

Odborná a pedagogická praxe:

 • trenér gymnastiky 10 let, trenér kulturistiky 20 let (také bývalý reprezentační trenér ČR)
 • odborná práce ve Výzkumném ústavu tělovýchovném: 10 let
 • fyzioterapeut (RK Malvazinky, FN Motol, NZZ Rehaton, KCM Inspirita): 13 let
 • výuka na vysokých školách: 30 let
 • vedení školícího pracoviště TONUS: 25 let

Sportovní praxe:

 • sportovní gymnastika (až na úroveň I. VT): 10 let
 • kulturistika (reprezentace ČSSR, ČSFR a ČR v letech 1972 – 1995, 6x mistr republiky, mistr Evropy 1976, 2 x bronzová medaile na MS masters): 24 let

Kontakt:

Dr. Petr Tlapák - TONUS
Pod Kavalírkou 298/8
150 00 Praha 5
Telefon: 602/226 326
preferujeme emailový kontakt, telefon při práci s pacienty nebo při přednášení nezvedáme nebo je vypnut, v nutných případech prosím pište SMS. Děkujeme.