PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

Petr Tlapák se cca 40 let zabývá hybným systémem, nyní hlavně zdravotním cvičením a manuální terapií. Nejprve jako učitel zdravotní tělesné výchovy a výzkumný pracovník na FTVS UK, pak jako fyzioterapeut. Přibližně 20 let cvičí a 10 let vede tai-ji. Po vystudování oboru fyzioterapie začal používat manuální terapii, tzn. klasické měkké techniky a mobilizace (dle L. Mojžíšové, prof. K. Lewita). Používá Terapie bazálními programy dle J. Čápové a metodu DNS dle P. Koláře (dynamická neuromuskulární stabilizace). V poslední době se k uvedeným metodám začíná (velice zvolna a opatrně) řadit i práce s fasciemi, např. viscerální terapie (dle Mgr. P. Bitnara, a VM dle Barrala). Metodu centračně stabilizačního posilování začal používat v roce 2003 na RK Malvazinky, v letech 2004 – 2012 ve FN Motol a nyní v soukromé fyzioterapeutické praxi. Její podstata je zpracována v publikaci Posilování kloubní kondice.  

Vzdělání

 • 1965: SPŠS, obor strojírenská technologie
 • 1976: FTVS UK Praha – jednooborové studium: Tělesná výchova
  (současně také: Branná výchova- učitelství pro školy II. cyklu)
 • 1982: doktorské studium (PaedDr.) – FTVS UK Praha
 • 1993: vědecká výchova (CSc.) - FTVS UK Praha Teorie tělesných cvičení – antropomotorika
 • 2003: Absolutorium VOŠ MILLS - diplomovaný fyzioterapeut
 • 2005 – 2008: Akupunktura: Čs. SinoBiologická společnost – TČM

Praxe

Praxe učitele na VŠ: celkem 35let

FTVS UK Praha, TUL Liberec, 2. LF UK Praha, UJEP Ústí nad Labem

Ostatní praxe

Konstruktér chemických a potravinářských strojů (Chepos, Děčín), trenér gymnastiky, metodiky tělovýchovné jednoty, metodik pro koordinaci výzkumu ČSTV, Výzkumný pracovník: Výzkumný ústav tělovýchovný při FTVS UK - laboratoř motoriky (obor biomechanika), laboratoř modelování tréninku (vedoucí laboratoře silového tréninku)

Praxe na rehabilitačních klinikách a ambulancích (jako fyzioterapeut) 13 let

Rehabilitační klinika Malvazinky (2003 - 2004)
Klinika rehabilitace a TV lék.  FN Motol (2005 - 2012)
NZZ Rehaton 2013 – 2015
NZZ Inspirita 2015 – dosud

Absolvované kurzy:

 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení- Fyzioterapeutické a školící centrum Vojtovy metody a posturální terapie JIMRAMOV, školitel J. Čápová(duben 2004)
 • Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách/ Dr. Pavel Švejcar(květen 2004)
 • Seminář Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace / Dr. Pavel Švejcar(červenec 2004)
 • Cvičení SM systém – Funkční stabilizace a mobilizace páteře, školitel MUDr. R. Smíšek(srpen 2004)
 • Reflexní lokomoce (Vojtova metoda) Osvědčení A B, C vydáno 21. 1. 2005 / Centrum RHB RHT Praha, školitel H. Nováková(2005)
 • Posturálně motorické programování /pořadatel Mgr. Hlinovská, školitel Mgr. Marešová(únor 2005)
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů, školitel Dr. Pavel Švejcar(duben 2004)
 • Train the Trainer: Bands, Balls & Balance, Workshop, Thera-Band Academy, Bad Schwalbach, Germany(září 2005)
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně, UK v Praze, 2. LF, Klinika rehabilitace – P. Kolář(říjen 2005)
 • měsíční pobyt v Číně: tai ji, qi gong, rehabilitační klinika čínské medicíny, Huludao, Čína(červenec 2006)
 • Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch, Fyzioterapeutické a školící centrum Jimramov – Jarmila Čápová(prosinec 2006)
 • Masáže QIGONG TUINA – základní kurz – 1. stupeň, Čs. SinoBiologická společnost – TČM – prof. MUDr. BAI Yunqiao(podzim 2007)
 • Sportovní fyzioterapie a trénink, REHASPRING Čelákovice – Ingrid Palaščáková Špringrová (listopad 2007)
 • Léčebné cvičení QIGONG, Čs. SinoBiologická společnost – TČM – prof. MUDr. BAI Yunqiao(červenec 2008)
 • Akupunktura (tříleté studium, celkem 600 hod), Čs. SinoBiologická společnost – TČM(2005 - 2008)
 • Tělesně zakotvené prožívání FOCUSING I. (16 + 4 hod), Ateliér Satiterapie, Brno(listopad 2008)
 • Tuina- Léčebné masáže 2 x 4 dny TCM spirit / prof. MUDr. BAI Yunqiao(2009)
 • Léčba funkční ženské sterility podle paní Mojžíšové, vyučující Bc. Vlasta Bezvodová(2011)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, vyučující Bc. Vlasta Bezvodová (zkouška 2012) Certifikovaný kurz(2011 - 2012)
 • Mezioborový pohled na problematiku rehabilitace pacientů s degenerativním mozečkovým onemocněním. Ondřej Čakrt, Mariana Stehlíková, FN Motol Praha (březen 2012)
 • DNS, 3 části. Prof. P. Kolář (zkouška 2012)(únor - prosinec 2012)
 • Aktivní noha z pohledu principů spiraldynamik. Lenka Kazmarová, Petra Vondrová, Klatovy(říjen 2012)
 • J. Čápová: Terapie bazálními posturálními programy. Arpida, Č. Budějovice(září 2014)
 • MUDr. J. Lucký: mimořádné dráhy. TCM Bohemia, Holešov. (říjen 2014)
 • ing. P. Velechovský: Jak na emoce. Seminář, Praha.(říjen 2015)
 • Posilování a strečink ve FT. Mgr. Z. Čech, Praha(2015)
 • prof. P. Kolář: DNS část D: závěrečné zkoušky 21.6.2015 – certifikovaný kurz(červen 2015)
 • Viscerální terapie (pánev): Barral institut, Praha (červenec 2015)
 • ing. P. Velechovský: Modrá alfa (kurz Ke kořenům: psychoterapie), Smržovka.(červenec 2015)
 • Mgr. P. Bitnar: Viscerální terapie. Praha(září 2015)
 • Neurorehabilitace chůzí. Seminář UP Olomouc. (říjen 2015)
 • Viscerální terapie (břicho) Pierre Vey, DO, Barral institut, Praha(říjen 2015)

Působení v zahraničí:

 • 1986: stáž u prof. P. Komiho (studium svalové kontrakce) Juvaskyla, Finsko
 • 1988: stáž Universita Krasnodar, SSSR - studium aplikace EMG ve sportu
 • 2005: seminář: Thera-Band Academy, Bad Schwalbach, SRN
 • 2006: stáž na rehabilitační klinice Huladao (Čína): akupunktura, rehabilitace
 • 2016: 6 týdenní stáž, Division of Biokinesiology and Physical Therapy, Univeristy of Southern California, USA (prof. Kornelia Kulig)
 • 2017: 6 týdenní stáž, Physical Therapy, Minneapolis, USA

Některé publikace a výstupy

 • TLAPÁK, P. et al. Estimation of muscle, fat, bone and intestines in pelvic sections of individuals with different body mass indices. Human Nutrition: Clinical Nutrition (1986) 40C, 393 – 395.
 • TLAPÁK, P. a O. MAZUROV. Strength Training Operative Management and Utilization of Psychological Feedback Information. Acta Univ. Carol. Gymn. 27,1991, č. 1., s. 65 – 76.
 • TLAPÁK, P. Tvarování těla, nakl. ARSCI, ISBN 80-86078-57-4 (1999 - 2012, celkem 7 vydání, prodáno cca 15 000 výtisků)
 • TLAPÁK, P. Posilování pro zdraví I. - VIII. Muscle & Fitness. 2009, roč. 19, č. 1,2,3,4,5,6,8,9. ISSN 1335 – 7867.
 • ČECH, Z. a P. TLAPÁK. Koncepce centračně-stabilizačních posilovacích cvičení. RehFyzLék, č. 4, 2010, s. 181 - 187 .
 • TLAPÁK, P (ed): Sborník Konference Tonus, ARSCI Praha 2011.
 • TLAPÁK, P. Posilování jako léčba a prevence. Sborník Konference Nové trendy ve zdravotnických vědách, Ústí nad Labem 16.10.2013.
 • Posilování a fyzioterapie - Vystoupení na druhém fyziocafé 30.1.2013, dostupné na internetu: http://slideslive.com/38891052
 • TLAPÁK, P. Posilování kloubní kondice. ARSCI, Praha 2014, ISBN: 978-80-7420-037-3.
 • Tlapák, P., Berdich, J.: Československý patent: trenažér s regulací zátěže.