Školení instruktorů fitness - bližší informace o obsahu

Východiska

Zdraví a jeho podpora v současném fitness. Vývoj zdravotního cvičení (Švédsko, Německo atd.) a současné trendy. Silové sporty (kulturistika, silový trojboj, vzpírání). Fyzioterapie a cvičení, manuální léčba (mobilizace, manipulace, PIR, ošetření myofasciálních triggerpointů). Poučení z tradiční medicíny (Čína, Indie).

Anatomie a kineziologie

Kosterní a kloubní soustava: tvorba a přenos sil v hybném systému. Základní biomechanické pojmy a vztahy. Popis kosterní a kloubní soustavy. Stabilizace a centrace kloubu: okolnosti, použití.
Svalová soustava: umístění a funkce svalů, jejich spolupráce. Stabilizační a pohybové funkce svalů. Druhy svalů a jejich práce, typy svalových kontrakcí. Fasciální systém a jeho ovlivnění.
Vývojové hledisko: tendence svalů a dalších tkání z hlediska evoluce.

Fyziologie, neurologie a výživa

Ostatní soustavy (mimo hybného systému): dýchací, viscerální, nervový, hormonální. Tvorba a přeměna energie. Superkompenzace. Tvorba a přenos informací, ovlivnění hybných stereotypů. Základy výživy a nejčastěji používané doplňky ve fitness. Pitný režim. Únava a zotavení. Stres a reakce na něj.

Metodika

Obvyklé postupy začátečníka a pokročilého cvičence s cílem zdraví. Metody rozvoje síly, svalového objemu, redukce nadváhy. Vytrvalostní trénink. Plánování tréninku s různými cíli v různých etapách. Zvláštnosti cvičení žen a mládeže. Preventivní postupy zabraňující hybným poruchám a bolestem. Teorie a hodnocení (měření) výkonnosti.

Psychologie a pedagogika

Základní pojmy obou oborů. Obvyklé didaktické postupy instruktora fitness vzhledem k psychologický zvláštnostem. Teorie osobnosti. Psychické vlastnosti, stavy a procesy. Psychologické zpětnovazební údaje při řízení tréninku. Hodnocení pocitů cvičence. Zaměření pozornosti a použití představ při nácviku.

Bezpečnost při práci, první pomoc, hygiena, doping

Právní otázky provozu fitness. Základy bezpečnosti práce. Základy hygieny provozu fitness. Základy, zásady a praktické postupy při poskytování první pomoci. Praktická ukázka.

Dopinková problematika

Směrnice. Postupy při dopingové kontrole. Skupiny zakázaných postupů (krevní doping) a prostředků (látek). Detailní popis hlavně anabolik, diuretik a stimulátorů a jejich negativních vlivů na zdraví.

Organizační a ekonomické otázky

Organizace a financování sportu. Marketing.