Seminář TONUS 2012
podpora zdraví v posilovně a tradiční čínské přístupy
8.6. – 10.6.2012, Praha

Seminář byl určen pro zájemce o problematiku na pomezí fitness a dalších dvou oblastí: fyzioterapie a tradiční čínské medicíny.

Reportáž o semináři:

V pátek po úvodu (Petr Tlapák) přednesl Zdeněk Čech zkušenosti fyzioterapeuta a upozornil na hranice, za které by se trenér fitness neměl samostatně pouštět. Po jednotlivých partiích ukazoval na rozdíly v možnostech, které řeší trenér v posilovně a problémech řešených v pracovně fyzioterapeuta.

V sobotu dopoledne byla praxe nejprve v posilovně. Centračně-stabilizační přístupy, jejichž podstatu by měl trenér fitness znát, mohly být během 4 hodin probrány na několika ukázkových cvicích. Výuku vedli Zdeněk Čech, Petr Tlapák, Petr Gažák, Saly Losová a Radim Polák, tedy lektoři TONUSU. Pohybovali jsme se zmíněném pomezí mezi fitness a fyzioterapií. Sobota odpoledne se v tělocvičně ještě více přiblížila této hranici („Fi-Fy), když si účastníci školení zkoušeli na sobě diagnostiku hybného systému a uvedli si některé možnosti pohybové terapie. Praxi vedli Petr Tlapák a Zdeněk Čech.

Neděle byla v režii Evy Zimmelové. Jejím úkolem bylo přiblížit Tradiční čínskou medicínu. Vysvětlení pojmu Jin a jang (Yin Yang) bylo doprovázeno ukázkami jednotlivých typů (jangových, jinových) a vtipnými komentáři účastníků ke svým kolegům stojícím na pomyslném podiu. Probírání jednotlivých poruch a možnostmi jejich „opravování“ např. výživou ukázalo, že v našem „fitnesáckém“ přístupu se dějí zbytečné chyby. A stačí tak málo… např. si vařit zeleninu místo ládování se syrovou, omezit mléčné výrobky, zařadit tradiční potraviny atd. Nakonec si účastníci vyzkoušeli na sobě snímání tepu a sledování jazyka, což jsou jedny ze základních „TCM diagnostických“ přístupů. Rozdíly byly sledovatelné i pro ty, kteří snímali tep a prohlíželi jazyky po prvé v životě. K disposici byly jazyky „ohnivé“, rudé, bez povlaku a na druhé straně s velkým povlakem, opuchlé s otlaky po zubech… Zkrátka poučení i pro ty, kteří problematiku slyšeli po prvé. Při snímaní tepu se nejen někteří účastníci, ale i někteří lektoři dozvěděli (a souhlasili s „nálezem“), že by měli přidat spánek...

Hodnocení semináře účastníky ukázalo, že i někteří skeptici byli „přitaženi“ k této sice prastaré, ale stále fungující a nám dostupné metodě prevence a léčby poruch zdraví. Určitě to bylo více jak desetiletou zkušeností a pedagogickým taktem přednášející. Také vztah Fy-Fi (fyzioterapie – fitness) se ukázal jako perspektivní. A také tady se ukázalo, že teprve praxe (u Zdeňka více jak 12letá) terapeuta „vycizeluje“ k tomu, aby dokázal odhadnout poměrně rychle zdroj problémů a navrhl řešení.

Za TONUS Petr Tlapák


Na semináři spolupracovali:


Mgr. Zdeněk Čech
 • fyzioterapeut s 12letou praxí, doktorand na 2.LF UK
 • přednášející jako odb. asistent na 2.LF UK
 • trenér kulturistiky a fitness I. třídy (absolvent TŠ FTVS UK)
 • 17 let provozovatel fitness v Rakovníku
 • sportovní a trenérská praxe 22 let
 • autor článků o stabilizačním systému u sportovců
 • zaměření: muskuloskeletální bolest, manuální medicína, cvičení
Petr Gažák
 • trenér ve fitness se zaměřením na zdraví
 • zaměření na zdravotní aspekty cvičení, režimu, psychiky
 • praxe v posilovně 15 let
PaedDr. Petr Tlapák, CSc.
 • fyzioterapeut ve FN Motol (předtím na rehab. klinice Malvazinky)
 • přednášení na VŠ (celkem 35 let: FTVS UK, TUL, 2. a 3. LF UK, PF HK)
 • provozovatel školícího zařízení TONUS (20 let)
 • sportovní a trenérská praxe 45 let
Eva Zimmelová
 • od roku 1995 studium u Československé SinoBiologické společnosti.
  Zakončeno akupunkturistickou zkouškou ČSSB a závěrečnou zkouškou získáno Rekvalifikační oprávnění MŠMT.
 • od roku 1997 studium ve společnosti Da He Dao (Mudr. J. Lucký, Ing. J. Soldán), zaměřené na výuku původních čínských bylinných receptur, specializace na čínskou fytoterapii.
 • od roku 1998 vedení Poradny pro přírodní životní styl
 • od roku 1999 přednášková činnost v oboru čínská medicína