RNDr. Pavel Suchánek

 • 1992 až 1998: Jihočeská Univerzita České Budějovice, ČR
 • Biologická fakulta - specializace - molekulární biologie, biochemie
 • Mgr., státní zkouška z : Obecná biologie a biochemie..
 • 2012 - RNDr., státní zkouška z Obecné biologie a výživy

Dosavadní výzkumná činnost:

 • 1996 -1997 Laboratorní asistent, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy, Státní zdravotní ústav Praha
 • červen 1997 - prosinec 1997 Výzkumný pracovník, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha
 • říjen 1998 - leden 2000 Vedoucí mikrobiologické kontroly, Sevac a.s. Kostelec nad Č. lesy
 • od r. 2000 výzkumný a vývojový pracovník – Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (LVA), IKEM. Pracovní zaměření jsou sledování, modelování a provádění dietně-fyzických intervenčních studií se zaměřením na obézní pacienty, pacienty s hypertenzí, diabetem 2. typu apod.
 • Autor či spoluautor více než 20 odborných sdělení, několika publikací, několika kapitol v 2 monografiích. Odborné příspěvky jsou pravidelně přijímané jako přednášky na tuzemských i zahraničních konferencích. Spolupráce na několika mezinárodních projektech.
 • Členství v odborných společnostech: Člen České společnosti pro aterosklerózu, Evropské společnosti pro aterosklerózu, International Expert Meeting
 • 2009 - obdržení 3. ceny České aterosklerotické společnosti za publikaci nejlepší původní práce.

Výuka:

 • Od roku 2010 – dosud vyučující - Zdravotně sociální fakulta JCU v Českých Budějovicích, obor nutriční terapeut, předmět Racionální výživa
 • Vedoucí dosud více než 15 bakalářských prací a člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek
 • V Roce 2013 založil školící centrum - Institut dietologie a výživy – organizace zaměřující se na školící a vzdělávací akce v oblasti výživy a zdravého životního stylu jak pro odborníky, tak pro nejširší veřejnost
 • Členství v dalších organizacích se zaměřením na zdravý životní styl
 • Od 2009 dosud Člen občanského sdružení Výživa dětí o.s.
 • Od 2002 dosud Člen Fóra zdravé výživy o.s.
 • Od 10/2011 doposud Člen představenstva České komory fitness o.s.